Thiết Kế Đồ Họa

Box dành cho những người yêu thiết kế đồ họa!

 1. Photoshop

  Phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp PhotoShop, Ebook học PhotoShop, Tài liệu học PhotoShop, Chia Sẻ kinh nghiệm PhotoShop.
  Đề tài thảo luận:
  76
  Bài viết:
  277
 2. Illustrator

  Tài liệu học Illustrator, Adobe Illustrator là chương trình đồ họa vector, tạo nền tảng cần thiết cho nghề thiết kế đồ họa, Ebook Illustrator.
  Đề tài thảo luận:
  24
  Bài viết:
  62
 3. CorelDRAW

  Học CorelDRAW, Ebook CorelDRAW, Tài liệu học CorelDRAW, Chia sẻ kinh nghiệm về CorelDRAW.
  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  35
 4. Phần mềm thiết kế khác

  Box tổng hợp về những bài viết hướng dẫn thiết kế khác.
  Đề tài thảo luận:
  9
  Bài viết:
  10
 5. Fonts và Icon

  Nơi chia sẻ fonts chữ và icon giúp cho việc thiết kế web và thiêt kế đồ họa.
  Đề tài thảo luận:
  200
  Bài viết:
  221