TechBuba's Recent Activity

 1. TechBuba đã trả lời vào chủ đề [Laravel] Upgrading Laravel 5.5 to 5.6 error.

  Hướng dẫn update laravel 5.5 lên 5.6

  21/3/18 lúc 01:43
 2. TechBuba đã đăng chủ đề mới.

  [Laravel] Hướng dẫn update laravel 5.5 lên 5.6

  Để update từ Laravel từ 5.5 lên 5.6 bạn có thể làm theo các bước sau đây. Mởi file composer.json và update version của laravel...

  Diễn đàn: Hướng Dẫn Lập Trình

  21/3/18 lúc 01:42
 3. TechBuba đã đăng chủ đề mới.

  [Laravel] Upgrading Laravel 5.5 to 5.6 error

  I am trying to upgrade my Laravel 5.5 to 5.6. I have followed the instructions from the laravel website, yet I got this error: Loading...

  Diễn đàn: Hỏi Đáp Về Lập Trình

  21/3/18 lúc 01:26
 4. TechBuba đã đăng chủ đề mới.

  Swap là gì? Tìm hiểu về Swap

  Swap là khái niệm bộ nhớ ảo được sử dụng trên hệ điều hành Linux. Khi VPS/Server hoạt động, nếu hết RAM hệ thống sẽ tự động sử dụng một...

  Diễn đàn: Học Quản Lý VPS

  19/3/18 lúc 14:30
 5. TechBuba đã đăng chủ đề mới.

  Tìm hiểu về một số công nghệ ảo hóa trên VPS

  Hiện tại công nghệ ảo trên VPS được sử dụng rỗng rãi khi như cầu sử dụng VPS từ cái nhân cho đến doanh nghiệp tăng cao. Sau đây là một...

  Diễn đàn: Học Quản Lý VPS

  19/3/18 lúc 12:51
 6. TechBuba đã đăng chủ đề mới.

  Cloud Datacenter là gì ?

  Trước đây khi nói đến Datacenter người ta thường hiểu như là khu vực chứa server hay phòng máy tính, Datacenter là nơi đặt, vận hành và...

  Diễn đàn: Học Quản Lý VPS

  19/3/18 lúc 12:43
 7. TechBuba đã đăng chủ đề mới.

  KVM VPS là gì?

  KVM là hệ ảo hóa toàn phần và các máy chủ ảo được tạo ra bởi hệ ảo hóa này sẽ được ảo hóa dựa trên phần cứng, nghĩa là các thông số bạn...

  Diễn đàn: Học Quản Lý VPS

  19/3/18 lúc 12:40
 8. TechBuba đã đăng chủ đề mới.

  Xen VPS là gì?

  Xen VPS là một công nghệ máy chủ ảo mà sẽ cho phép VPS của bạn sử dụng đầy đủ tài nguyên của gói VPS mà bạn đang thuê. Bạn sẽ được sử...

  Diễn đàn: Học Quản Lý VPS

  19/3/18 lúc 12:37
 9. TechBuba đã đăng chủ đề mới.

  How do I get a YouTube video thumbnail from the YouTube API?

  Each YouTube video has 4 generated images. They are predictably formatted as follows:...

  Diễn đàn: Hướng Dẫn Lập Trình

  19/3/18 lúc 12:32
 10. TechBuba đã đăng chủ đề mới.

  OpenVZ VPS là gì?

  Nó cũng là một công nghệ máy chủ ảo nhưng điểm khác biệt là sẽ cho phép các gói VPS trên cùng một server bổ trợ tài nguyên cho nhau. VPS...

  Diễn đàn: Học Quản Lý VPS

  19/3/18 lúc 12:01