Permalink for Post #2

Chủ đề: Microsoft chính thức mua lại Minecraft với giá 2,5 tỷ USD