TechBuba

Porto - Responsive Multi-Purpose WordPress Theme v2.5.9

Free download theme Wordpress Porto v2.2.1

Bạn phải chờ 12h sau khi File được Upload lên Server bạn mới có thể download Free!
  1. Porto - Responsive Multi-Purpose WordPress Theme v2.2.7

    TechBuba
    + Updated porto shortcodes plugin(1.1.4).
    - Fixed porto block shortcode issue.
    - Fixed minor issue in breadcrumbs.
Xem các bản cập nhật khác ...