CNTT

ACDSee Full Crack 18 Full Crack

Download ACDSee Full Crack

Bạn phải chờ 12h sau khi File được Upload lên Server bạn mới có thể download Free!
  1. CNTT
    Tổng quan
    ACDSee 18 cho phép các nhiếp ảnh gia để thực hiện tất cả các yếu tố cần thiết của quá trình nhiếp ảnh sáng tạo và chia sẻ ỏ mọi nơi. Quản lý bộ sưu tập ảnh của bạn phát triển.

    Tính năng
    ACDSee 18 được đóng gói với các công cụ để giúp bạn quảng lý các bức ảnh của bạn, hoàn thiện tốt nhất của bạn, và truyền cảm hứng cho bạn bè và gia đình của bạn. Với một mảng ấn tượng của chức năng tự động được thiết kế để giữ cho công việc của bạn chảy, một loạt các bộ lọc mới để giữ sự sáng tạo tới, và truy cập nhanh vào các đám mây, ACDSee 18 mang đến cho bạn hiệu quả chưa từng có.