CNTT

Download PhpStorm 8.1 Full Crack

Download PhpStorm 7 - Phần mềm hỗ trợ lập trình PhpStorm 7 - Download PhpStorm mới nhất

Bạn phải chờ 12h sau khi File được Upload lên Server bạn mới có thể download Free!
 1. CNTT
  Download PhpStorm 7 - Phần mềm hỗ trợ lập trình PhpStorm 7 - Download PhpStorm mới nhất.
  PhpStorm 7 Phát hành!
  • Hỗ trợ PHP 5.5
  • Cải thiện cú pháp PHP màu
  • Lang thang, SSH & bàn điều khiển các công cụ điều khiển từ xa
  • Hỗ trợ cho Drupal và PHP khuôn khổ
  • Gỡ lỗi và thử nghiệm cải tiến
  [​IMG]

Những bản cập nhật khác

 1. Download PhpStorm 8.1 Full Crack