TechBuba

Download Total Video Converter 3.71 full Portable

Download Total Video Converter 3.71 full Key

Bạn phải chờ 12h sau khi File được Upload lên Server bạn mới có thể download Free!
  1. TechBuba
    Total Video Converter hỗ trợ người dùng chuyển đổi các định dạng đa phương tiện, người dùng có thể thực hiện đổi định dạng của các tập tin audio, video một cách dễ dàng và nhanh chóng, nó hỗ trợ chuyển đổi các định dạng như mp2, mp3, mp4, wma, flv.... Chương trình hoạt động tốt trên hệ điều hành windows.

    Total Video Converter là công cụ cung cấp cho bạn khả năng chuyển đổi video và các tập tin đa phương tiện sang các định dạng khác nhau với tốc độ cực mạnh. Tiện ích hỗ trợ hầu hết các định dạng video như: mpeg, mp3, avi, mov, flv, ac3, wav, wma, aac, asf, ... và các định dạng Video HD (H.264 TS, Mpeg-2 TS, WMV-HD, MKV-HD, DivX HD, Divx-HD, MOV-HD, FLV-HD và MP4-HD .)

Những bản cập nhật khác

  1. Download Total Video Converter 3.71 full Portable