A record là gì ?

Thảo luận trong 'Thảo Luận' bắt đầu bởi TechBuba, 23/3/18.

  1. TechBuba Nhà Báo (Báo Đời)

    A record là viết tắt của từ Address Record là một record căn bản và quan trọng nhằm ánh xạ, diễn dịch một domain thành địa chỉ IP. Nói cách cách khác đơn giản dễ hiểu dùng để phân giải Host ra một địa chỉ 32-bit IPv4. Dùng để trỏ tên website như www.domain.com đến một Server Hosting website của bạn Ví dụ: ánh xạ www.domain.com thành 118.69.206.82
     
     
    : A record
  2. Bình Luận Bằng Facebook