TechBuba

Brivium - Advanced Thread Rating 1.9.1

Free download add-on xenforo Advanced Thread Rating 1.9.1

Bạn phải chờ 12h sau khi File được Upload lên Server bạn mới có thể download Free!
 1. TechBuba Nhà Báo (Báo Đời)

  Brivium - Advanced Thread Rating - Free download add-on xenforo Advanced Thread Rating 1.9.1
  Xem thêm...
   
   
 2. Bình Luận Bằng Facebook

 3. homeishady

  homeishady Thành Viên Mới

  mình bị lổi
  Server Error
  Mysqli statement execute error : Duplicate key name 'thread_id'

  1. Zend_Db_Statement_Mysqli->_execute() in Zend/Db/Statement.php at line 297
  2. Zend_Db_Statement->execute() in Zend/Db/Adapter/Abstract.php at line 479
  3. Zend_Db_Adapter_Abstract->query() in Brivium/BriviumHelper/1010071/Installer.php at line 219
  4. Brivium_BriviumHelper_Installer->_install() in Brivium/BriviumHelper/1010071/Installer.php at line 103
  5. Brivium_BriviumHelper_Installer->installAddOn() in Brivium/AdvancedThreadRating/Installer.php at line 13
  6. Brivium_AdvancedThreadRating_Installer::install()
  7. call_user_func() in XenForo/Model/AddOn.php at line 215
  8. XenForo_Model_AddOn->installAddOnXml() in XenForo/Model/AddOn.php at line 169
  9. XenForo_Model_AddOn->installAddOnXmlFromFile() in XenForo/ControllerAdmin/AddOn.php at line 187
  10. XenForo_ControllerAdmin_AddOn->actionInstall() in XenForo/FrontController.php at line 347
  11. XenForo_FrontController->dispatch() in XenForo/FrontController.php at line 134
  12. XenForo_FrontController->run() in /home/dn24h/public_html/admin.php at line 13
  giờ làm sao bạn ơi