CHMOD là gì ? - Tìm hiểu về CHMOD trên Hosting và Server

Thảo luận trong 'Thảo Luận' bắt đầu bởi TechBuba, 24/3/18.

 1. TechBuba Nhà Báo (Báo Đời)

  Chmod là thiết lập quyền (xem, xóa …) trên file hay thư mục. Để phù hợp với cấu hình bảo mật của của hosting cũng như Server các Server hay hosting thường chmod theo chuẩn 644 với file, 755 với floder.
  Chmod chính là thao tác thay đổi các quyền sau:
  • “Read” (Đọc): viết tắt là “r”, và được biểu diễn bằng số 4
  • “Write” (Ghi / Chỉnh sửa): viết tắt là “w”, và được biểu diễn bằng số 2
  • “Execute” (Thực thi): viết tắt là “x”, và được biểu diễn bằng số 1
  Chmod cùng lúc thay đổi quyền hạn trên các file/thư mục với các đối tượng sau:
  • “Owner” là chủ sở hữu của file/thư mục
  • “Group” là Nhóm mà Owner là thành viên
  • “Public / Others/ Everybody” là những người còn lại
  Chmod 755 có nghĩa như sau :
  [​IMG]
  Chmod = 755 cho các thư mục có nghĩa là:
  • 7 = 4 + 2 + 1 : Người sở hữu thư mục có quyền đọc thư mục (read); chỉnh sửa thư mục (write); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute)
  • 5 = 4 + 0 + 1 : Những người cùng nhóm chỉ có quyền đọc thư mục (read); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute)
  • 5 = 4 + 0 + 1 : Những người còn lại chỉ có quyền đọc thư mục (read); liệt kê các thư mục và file bên trong (execute)
   
   
  : CHMOD, hosting, Server
 2. Bình Luận Bằng Facebook