TechBuba

Codecanyon Couponer - Coupon code generator v1.0

Free download Codecanyon Couponer - Coupon code generator

Bạn phải chờ 12h sau khi File được Upload lên Server bạn mới có thể download Free!
 1. TechBuba Nhà Báo (Báo Đời)

  Share Codecanyon Couponer - Coupon code generator - Free download Codecanyon Couponer - Coupon code generator v1.0

  [​IMG]
  "Couponer" - coupon code generator this is php class, which provides the ability to generate coupon codes on various parameters. Its key feature is the generation of a coupon code on a mask like this “prefix-XXX-XXX-suffix” where ‘X’ – random symbol, ‘-’ – custom separator.

  Xem thêm...
   
   
 2. Bình Luận Bằng Facebook