[Excel] Hướng dẫn cách sử dụng hàm RAND trong Excel

Thảo luận trong 'Thủ thuật Windows' bắt đầu bởi TechBuba, 23/4/18.

 1. TechBuba Nhà Báo (Báo Đời)

  Hàm RAND được sử dụng khá nhiều trong Excel sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm RAND trong Excel.

  Cú pháp hàm RAND trong Excel:
  RAND()
  Chú thích hàm RAND trong Excel:
  • Hàm RAND() còn có thể giúp các bạn lấy về con số ngẫu nhiên nằm giữa hai giá trị bất kỳ.
  • Muốn lấy một số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn n, các bạn sử dụng cú pháp. =RAND()*n
  • Muốn lấy một số ngẫu nhiên lớn hơn hoặc bằng m và nhỏ hơn n, các bạn sử dụng cú pháp =RAND()*(n-m)+m
  Chú ý khi sử dụng hàm RAND trong Excel:
  Hàm RAND() là một hàm biến đổi nên kết quả của hàm RAND() sẽ thay đổi khi các bạn cập nhật hay mở lại bảng tính.
  Nếu muốn kết quả không thay đổi, các bạn thực hiện như sau:
  Khi nhập xong hàm RAND() các bạn nhấn phím F9 và sau đó nhấn Enter. Như vậy nó sẽ lấy một con số ngẫu nhiên tại thời điểm nhập hàm và sau đó luôn dùng số đó.

  Ví dụ hàm RAND trong Excel:
  • Lấy một số ngẫu nhiên nguyên dương, gồm có x chữ số.
  • Dựa vào công thức lấy số ngẫu nhiên trong một khoảng ở phần trên, ta dùng kết hợp thêm hàm INT() (Hàm làm tròn số xuống tới số nguyên gần nhất của một số) để lấy phần nguyên:
  Cú pháp hàm RAND trong Excel:
  Nếu muốn lấy một số ngẫu nhiên mà cố định số chữ số, chúng ta sẽ đặt n = 10^x và m = 10^(x-1) với x là số chữ số theo yêu cầu (dấu ^ là lũy thừa).
  Ví dụ để lấy một con số ngẫu nhiên có 3 chữ số, ta dùng cú pháp:
  Trong đó:
  1000=10^3 tương đương với n trong cú pháp.
  100=10^(3-1) tương đương với m trong cú pháp.
  Sau khi nhập cú pháp xong bạn nhấn Enter ta được kết quả sau:
  [​IMG]
   
   
 2. Bình Luận Bằng Facebook