Hướng dẫn HTML cơ bản cho người mới

Thảo luận trong 'Tài Liệu' bắt đầu bởi dinhtuann123, 22/4/15.

 1. dinhtuann123 Thành Viên Mới

  Một file có định dạng HTML là gì?

  - HTML là chữ viết tắt của Hyper Text Markup Language (Ngôn ngữ hiển thị siêu văn bản).

  - Một file HTML là một file text bao gồm những tag nhỏ

  - Những tag hiển thị nói cho trình duyệt biết nó phải hiển thị trang đó như thế nào

  - Một file HTML phải có phần mở rộng là .htm hoặc .html

  - Một file HTML có thể được tạo bởi một trình soạn thảo đơn giản.

  [​IMG]

  Phần mở rộng là HTM hay HTML?

  Khi bạn lưu một văn bản dưới dạng HTML, bạn có thể sử dụng cả hai dạng là .htm và .html. Chúng ta đã sử dụng dạng .htm trong ví dụ trên. Lý do này bắt nguồn từ nguyên nhân ngày trước là có những phần mềm chỉ cho phép phần mở rộng có tối đa là 3 chữ cái. Với những phần mềm mới hiện nay chúng ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu bạn lưu lại với phần mở rộng là .html

  Một chú ý khi sử dụng trình soạn thảo HTML:

  Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa một tài liệu HTML bằng cách sử dụng WYSIWYG (what you see is what you get = thấy gì có đó) như là Frontpage, Claris Homepage, Dream weaver hoặc Adobe PageMill thay vì bạn phải tự viết những cặp thẻ từ đầu đến cuối. Nhưng nếu bạn muốn trở thành một web master đầy kỹ thuật, tôi khuyên bạn nên sử dụng những trình soạn thảo text đơn giản để học và làm quen với cấu trúc câu lệnh của HTML.

  Những câu hỏi thường gặp

  Q: Sau khi tôi đã chỉnh sửa một file HTML, nhưng tôi không thể xem được kết quả ở trình duyệt. Tại sao vậy?
  A: Bạn phải chắc rằng bạn đã lưu file đó với phần mở rộng là .htm hoặc .html, như ở ví dụ trên là mypage.htm.

  Q: Tôi đã thử chỉnh sửa file HTML của tôi nhưng lại không thấy thay đổi gì ở trình duyệt cả. Tại sao vậy?
  A: Trình duyệt tự động cach trang của bạn do đó nó không phải đọc cùng một trang hai lần. Khi bạn thay đổi gì đó ở một trang, trình duyệt nó không thể nhận ra được những thay đổi đó. Sử dụng nút refresh hoặc reload của trình duyệt để bắt nó đọc lại những thay đổi bạn tạo ra.

  Q: Tôi nên sử dụng trình duyệt nào?
  A: Bạn có thể thực tập tất cả những bài thực hành trong phần này với những trình duyệt thông dụng như Internet Explorer, Mozilla, Netscape hoặc Opera. Tuy nhiên, một vài ví dụ trong phần nâng cao đòi hỏi bạn phải có phiên bản mới nhất của trình duyệt.

  Q: Tôi bắt buộc phải sử dụng Window sao? còn Mac thì sao?
  A: Bạn có thể thực tập tất cả những bài thực hành trong phần này với hệ điều hành không phải là Windows như Mac. Tuy nhiên một vài ví dụ trong phần nâng cao đòi hỏi bạn phải có phiên bản mới hơn của Windows, như là Window98 hoặc Windows 2000.

  Thành phần của HTML

  Các dạng thẻ HTML

  • Thẻ HTML dùng để viết lên những thành tố HTML

  • Thẻ HTML được bao quanh bởi hai dấu lớn hơn < và > nhỏ hơn.

  • Những thẻ HTML thường có một cặp giống như <b> và </b>

  • Thẻ thứ nhất là thẻ mở đầu và thẻ thứ hai là thẻ kết thúc.

  • Dòng chữ ở giữa hai thẻ bắt đầu và kết thúc là nội dung.

  • Những thẻ HTML không phân biệt in hoa và viết thường, ví dụ dạng <b> và <B> đều như nhau,
  Các thuộc tính của thẻ HTML

  Những thẻ HTML đều có những thuộc tính riêng. Những thuộc tính này cung cấp thông tin về thành phần HTML của trang web. Tag này xác định thành phần thân của trang HTML: <body>. Với một thuộc tính thêm vào là bgcolor, bạn có thể báo cho trình duyệt biết rằng màu nền của trang này là màu đỏ, giống như sau: <body bgcolor="red"> hoặc <body bgcolor="#E6E6E6"> (#E6E6E6 là giá trị hex của màu)

  Thẻ này sẽ xác định dạng bảng HTML:<table> với một thuộc tính đường viền (border), bạn có thể báo cho trình duyệt biết rằng bảng sẽ không có đường viền: <table border="0">

  Thuộc tính luôn luôn đi kèm một cặp như name/value: name="value" (tên="giá trị")
  thuộc tính luôn luôn được thêm vào thẻ mở đầu của thành phần HTML.

  xem thêm: HTML advance to do list

  Dấu ngoặc kép, "red" hoặc 'red'Giá trị thuộc tính nên được đặt trong dấu trích dẫn " và ". Kiểu ngoặc kép như vậy thì phổ biến hơn, tuy nhiên kiểu đơn như ' và ' cũng có thể được dùng. Ví dụ trong một vài trường hợp đặc biệt hiếm, ví dụ như giá trị thuộc tính đã mang dấu ngoặc kép rồi, thì việc sử dụng ngoặc đơn là cần thiết. Ví du

  name='ban"tay"den'

  Cơ bản về các thẻ HTML
  Những thẻ quan trọng nhất trong HTML là những thẻ xác định Heading, đoạn văn và xuống dòng.

  Headings
  Headings được định dạng với hai thẻ <h1> đến <h6>. <h1> xác định heading lớn nhất. <h6> xác định heading nhỏ nhất

  <h1>Đây là heading</h1>
  <h2>Đây là heading</h2>
  <h3>Đây là heading</h3>
  <h4>Đây là heading</h4>
  <h5>Đây là heading</h5>
  <h6>Đây là heading</h6>

  HTML sẽ tự động thêm một dòng trắng trước và sau mỗi heading.

  Đoạn văn - paragraphs
  Paragraphs được định dạng bởi thẻ <p>.

  <p>Đây là đoạn văn</p>
  <p>Đây là một đoạn văn khác</p>

  HTML sẽ tự động thêm một dòng trắng trước và sau mỗi heading.

  Line Breaks - xuống dòng
  Thẻ <br> được sử dụng khi bạn muốn kết thúc một dòng nhưng lại không muốn bắt đầu một đoạn văn khác. Thẻ <br> sẽ tạo ra một lần xuống dòng khi bạn viết nó.

  <p>Đây <br> là một đo<br>ạn văn với thẻ xuống hàng</p>

  Thẻ <br> là một thẻ trống, nó không cần thẻ đóng dạng </br>

  Lời chú thích trong HTMLThẻ chú thích được sử dụng để thêm lời chú thích trong mã nguồn của HTML. Một dòng chú thích sẽ được bỏ qua bởi trình duyệt. Bạn có thể sử dụng chú thích để giải thích về code của bạn, để sau này bạn có phải quay lại chỉnh sửa gì thì cũng dễ nhớ hơn.

  <!-- Chú thích ở trong này -->

  Bạn cần một dấu chấm than ! ngay sau dấu nhỏ hơn nhưng không cần ở dấu lớn hơn.

  Những thẻ HTML cơ bản
  Tag

  Mô Tả

  <html>

  Xác định một văn bản dạng HTML

  <body>

  Xác định phần thân của tài liệu

  <h1> to <h6>

  Xác định header từ 1 đến 6

  <p>

  Xác định một đoạn văn

  <br>

  Chèn một dòng trắng

  <hr>

  Xác định một đường thẳng

  <!-->

  Xác định vùng chú thích

   
   
 2. Bình Luận Bằng Facebook

 3. datecom

  datecom Thành Viên Mới

  hx, html nhiều thẻ gớm ghê nhỉ, liệu học có nhanh không chủ thớt
   
 4. dong2403

  dong2403 Thành Viên Mới

  hay quá.cám ơ b
   
 5. Wicell

  Wicell Thành Viên Mới

  thank
   
 6. Wicell

  Wicell Thành Viên Mới

  thank