Hướng dẫn ẩn các phương thức vận chuyển khác khi phương thức miễn phí kích hoạt trong Woocommerce

Thảo luận trong 'Hướng dẫn' bắt đầu bởi Support Forum, 5/10/15.

 1. Support Forum Thành Viên Mới

  Bạn không muốn cho người dùng lựa chọn phương thức khác khi phương thức vận chuyển Free đã được kích hoạt. Với đoạn code sau đây sẽ giúp các bạn bạn ẩn các phương thức vận chuyển khác trên Woocommerce khi phương thức vận chuyển Free được kích hoạt. Bạn chỉ cần chép đoạn code sau và dán vào file function.php mà theme bạn đã sử dụng.

  PHP:
  // Hide ALL shipping options when free shipping is available
  add_filter'woocommerce_available_shipping_methods''hide_all_shipping_when_free_is_available' 10);
  /**
  * Hide ALL Shipping option when free shipping is available
  *
  * @param array $available_methods
  */
  function hide_all_shipping_when_free_is_available$available_methods ) {
          if( isset( 
  $available_methods['free_shipping'] ) ) :
                  
  // Get Free Shipping array into a new array
                  
  $freeshipping = array();
                  
  $freeshipping $available_methods['free_shipping'];
                  
  // Empty the $available_methods array
                  
  unset( $available_methods );
                  
  // Add Free Shipping back into $avaialble_methods
                  
  $available_methods = array();
                  
  $available_methods[] = $freeshipping;
          endif;
          return 
  $available_methods;
  }
   
   
 2. Bình Luận Bằng Facebook