Hướng dẫn ẩn sản phẩm liên quan trong Woocommerce

Thảo luận trong 'Hướng dẫn' bắt đầu bởi Support Forum, 6/10/15.

 1. Support Forum Thành Viên Mới

  Nhiều người không thích hiện những sản phẩm liên quan trong Woocommerce. Với đoạn code này bạn sẽ bỏ được những sản phẩm liên quan trong Woocommerce. Bạn chỉ cần thêm đoạn code ẩn các sản phẩm liên trong Woocommerce sau vào file function.php mà theme bạn đang sử dụng.

  PHP:
  /*
  * wc_remove_related_products
  *
  * Clear the query arguments for related products so none show.
  * Add this code to your theme functions.php file.
  */
  function wc_remove_related_products$args ) {
          return array();
  }
  add_filter('woocommerce_related_products_args','wc_remove_related_products'10);
   
   
 2. Bình Luận Bằng Facebook