Hướng dẫn hiển thị ảnh đại diện cho category sản phẩm ở trang category trong woocommerce

Thảo luận trong 'Hướng dẫn' bắt đầu bởi Support Forum, 6/10/15.

 1. Support Forum Thành Viên Mới

  Bạn muốn thêm một ảnh đại diện cho category sản phẩm ở trang category trong woocommerce. Đoạn code sau sẽ giúp các bạn thêm ảnh đại diện cho category sản phẩm ở trang category trong woocommerce. Bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào file function.php theme bạn đang sử dụng là được.

  PHP:
  add_action'woocommerce_archive_description''woocommerce_category_image');
  function 
  woocommerce_category_image() {
      if ( 
  is_product_category() ){
              global 
  $wp_query;
              
  $cat $wp_query->get_queried_object();
              
  $thumbnail_id get_woocommerce_term_meta$cat->term_id'thumbnail_id'true );
              
  $image wp_get_attachment_url$thumbnail_id );
              if ( 
  $image ) {
                      echo 
  '<img src="' $image '" alt="" />';
                  }
          }
  }
   
   
 2. Bình Luận Bằng Facebook