Hướng dẫn lấy ngày giờ hệ thống bằng PHP

Thảo luận trong 'Hướng Dẫn' bắt đầu bởi TechBuba, 24/6/17.

 1. TechBuba Nhà Báo (Báo Đời)

  Mặt định thì PHP đã hỗ trợ các bạn hàm để có thể lấy được ngày giờ của hệ thống. Sau đây là một vài ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn về hàm lấy ngày giờ của hệ thống bằng PHP.

  PHP:
  <?php
  // Prints the day
  echo gmdate("l") . "<br>";

  // Prints the day, date, month, year, time, AM or PM
  echo gmdate("l jS \of F Y h:i:s A") . "<br>";

  // Prints October 3, 1975 was on a Thursday
  echo "Oct 3, 1975 was on a ".gmdate("l"mktime(0,0,0,10,3,1975)) . "<br>";

  // Use a constant in the format parameter
  echo gmdate(DATE_RFC822) . "<br>";

  // prints something like: 1975-10-03T00:00:00+00:00
  echo gmdate(DATE_ATOM,mktime(0,0,0,10,3,1975));
  ?>
   
   
 2. Bình Luận Bằng Facebook