Hướng dẫn sửa thông báo sau khi thêm sản phẩm vào giỏ trong Woocommerce

Thảo luận trong 'Hướng dẫn' bắt đầu bởi Support Forum, 6/10/15.

 1. Support Forum Thành Viên Mới

  Bạn đang muốn sửa một thông báo trong Woocommerce khi khách hàng đã thêm sản phẩm nào đó vào giỏ hàng. Bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào file function.php mà theme bạn đang sử dụng là ok.

  Lưu ý: Bạn chú ý đến phần $message là thông báo bạn muốn hiển thị trong khi khác hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

  PHP:
  /**
  * Custom Add To Cart Messages
  * Add this to your theme functions.php file
  **/
  add_filter'woocommerce_add_to_cart_message''custom_add_to_cart_message' );
  function 
  custom_add_to_cart_message() {
          global 
  $woocommerce;
          
  // Output success messages
          
  if (get_option('woocommerce_cart_redirect_after_add')=='yes') :
                  
  $return_to      get_permalink(woocommerce_get_page_id('shop'));
                  
  $message        sprintf('<a href="%s" class="button">%s</a> %s'$return_to__('Continue Shopping &rarr;''woocommerce'), __('Product successfully added to your cart.''woocommerce') );
          else :
                  
  $message        sprintf('<a href="%s" class="button">%s</a> %s'get_permalink(woocommerce_get_page_id('cart')), __('View Cart &rarr;''woocommerce'), __('Product successfully added to your cart.''woocommerce') );
          endif;
                  return 
  $message;
  }
   
   
  : Woocommerce
 2. Bình Luận Bằng Facebook