Hướng dẫn thay chữ "Add to Cart" hoặc "Thêm vào giỏ" trong Woocommerce

Thảo luận trong 'Hướng dẫn' bắt đầu bởi Support Forum, 5/10/15.

 1. Support Forum Thành Viên Mới

  Đê thay đổi được chữ "Add to Cart" hoặc "Thêm vào giỏ" trong Woocommerce một cách đơn giản bạn chỉ cần thêm đoạn code function thay chữ "Add to Cart" hoặc "Thêm vào giỏ" trong Woocommerce sau vào file Function mà theme bạn đang sử dụng là được.
  PHP:
  /**
  * Change the add to cart text on single product pages
  */
  function woo_custom_cart_button_text() {
          return 
  __('My Button Text''woocommerce');
  }
  add_filter('single_add_to_cart_text''woo_custom_cart_button_text');
  /**
  * Change the add to cart text on product archives
  */
  function woo_archive_custom_cart_button_text() {
          return 
  __'My Button Text''woocommerce' );
  }
  add_filter'add_to_cart_text''woo_archive_custom_cart_button_text' );
   
   
 2. Bình Luận Bằng Facebook