Hướng dẫn thay đổi số lượng sản phẩm liên quan trong Woocommerce

Thảo luận trong 'Hướng dẫn' bắt đầu bởi Support Forum, 5/10/15.

 1. Support Forum Thành Viên Mới

  Với một đoạn code sau bạn có thể tùy chỉnh được số lượng sản phẩm liên quan trong Woocommerce. Bạn chỉ cần chép đoạn function sau và dán vào file function.php của theme bạn đang sử dụng là được.

  Lưu ý: Bạn nhập giá trị số lượng sản phẩm liên quan trong Woocommerce nhé.
  PHP:
  /**
  * WooCommerce Extra Feature
  * --------------------------
  *
  * Change number of related products on product page
  * Set your own value for 'posts_per_page'
  *
  */
  function woo_related_products_limit() {
    global 
  $product;
          
  $args = array(
                  
  'post_type'                     => 'product',
                  
  'no_found_rows'                 => 1,
                  
  'posts_per_page'                => 6,
                  
  'ignore_sticky_posts'   => 1,
                  
  'orderby'               => $orderby,
                  
  'post__in'              => $related,
                  
  'post__not_in'          => array($product->id)
          );
          return 
  $args;
  }
  add_filter'woocommerce_related_products_args''woo_related_products_limit' );
   
   
 2. Bình Luận Bằng Facebook