Hướng dẫn tự động gửi mail sau khi thanh toán bằng coupon trong Woocommerce

Thảo luận trong 'Hướng dẫn' bắt đầu bởi Support Forum, 5/10/15.

 1. Support Forum Thành Viên Mới

  Gửi email mỗi khi một đơn đặt hàng với phiếu giảm giá được hoàn thành mỗi khi khách hàng đặt hàng thành công và thanh toán bằng coupon trong Woocommerce. Email chứa coupon được sử dụng trong quá trình thanh toán. Bạn chỉ cần Add đoạn code sau vào file Function.php mà theme bạn đang sử dụng là xong.
  PHP:
  /**
  * WooCommerce Extra Feature
  * --------------------------
  *
  * Send an email each time an order with coupon(s) is completed
  * The email contains coupon(s) used during checkout process
  *
  */
  function woo_email_order_coupons$order_id ) {
          
  $order = new WC_Order$order_id );
          if( 
  $order->get_used_coupons() ) {
            
  $to 'youremail@yourcompany.com';
                  
  $subject 'New Order Completed';
                  
  $headers 'From: My Name ' "\r\n";
                  
  $message 'A new order has been completed.\n';
                  
  $message .= 'Order ID: '.$order_id.'\n';
                  
  $message .= 'Coupons used:\n';
                  foreach( 
  $order->get_used_coupons() as $coupon) {
                          
  $message .= $coupon.'\n';
                  }
                  @
  wp_mail$to$subject$message$headers );
          }
  }
  add_action'woocommerce_thankyou''woo_email_order_coupons' );
   
   
 2. Bình Luận Bằng Facebook