[Laravel] How to Setup Laravel in Shared Hosting

Thảo luận trong 'Hướng Dẫn Lập Trình' bắt đầu bởi TechBuba, 4/4/18.

 1. TechBuba Nhà Báo (Báo Đời)

  The final step is to edit the .htaccess file and add some lines
  Mã:
  <IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
  RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !^public
  RewriteRule ^(.*)$ public/$1 [L]
  </IfModule>
   
   
  : Laravel
 2. Bình Luận Bằng Facebook