QC là gì ?

Thảo luận trong 'Hướng Dẫn Lập Trình' bắt đầu bởi TechBuba, 20/4/18.

 1. TechBuba Nhà Báo (Báo Đời)

  QC (viết tắt của chữ Quality Control) là người chịu trách nhiệm thực hiện công việc kiểm tra chất lượng phần mềm. Có 2 vị trí QC thông thường là manual QC (không đòi hỏi kỹ năng lập trình) và automation QC (đòi hỏi kỹ năng lập trình).

  Nhiệm vụ của các QC chủ yếu là:
  • Tìm hiểu hệ thống, phân tích tài liệu mô tả về hệ thống và thiết kế test case,và thực hiện việc test phần mềm trước khi giao cho khách hàng.
  • Lên kế hoạch kiểm thử (thường do QC Leader thực hiện)
  • Viết Script cho automation test (nếu có áp dụng kiểm thử tự động).
  • Sử dụng các test tool để tạo và thực hiện các test case/script chi tiết.
  • Phối hợp với nhóm lập trình trong việc fix bug và báo cáo chi tiết cho Project Manager hoặc các bên liên quan khác tuỳ dự án.
  Khác với PQA, nhu cầu tuyển dụng QC hay SQA rất nhiều trong mọi công ty phần mềm vì kiểm thử là khâu rất quan trọng trong quy trình phát triển sản phẩm. QC và PQA sẽ tương tác với nhau như sau:
  • PQA đưa ra quy trình làm việc cho team phát triển sản phẩm, trong đó có khâu Testing, quy định QC kiểm thử sản phẩm ở giai đoạn nào, sử dụng công cụ gì, tiêu chuẩn nào là sản phẩm đạt yêu cầu.
  • QC thực thi quy trình mà PQA đề ra.
  • PQA giám sát, theo dõi và kiểm tra QC có thực hiện đúng quy trình không, sau đó chỉnh sửa cho phù hợp với tiến độ, hiện trạng dự án.
  • QC báo cáo kết quả test cho QC Lead/QC Manager, PQA báo cáo kết quả thực thi quy trình phát triển sản phẩm cho Project Manager.
  Dưới đây là một mẫu tuyển dụng QC Engineer trên ITviec từ công ty Larion Computing.
  • Thiết kế test case cho phần mềm dựa vào requirement của khách hàng.
  • Đưa các testing tool vào chạy automation.
  • Thực hiện quy trình test dựa trên test plan và test case.
  • Tìm bug và quản lý các hoạt động fix bug.
  • Làm testing report.
  • Quản lý các tài liệu liên quan đến các hoạt động test.
  • Lập tài liệu hướng dẫn và tiêu chuẩn testing.
  • Đề xuất các giải pháp fix bug và tránh bug.
  • Hợp tác sâu sát với team Developer trong hoạt động test.
   
   
  : QC là gì
 2. Bình Luận Bằng Facebook