Sử dụng toán tử gán - bài học php

Thảo luận trong 'Photoshop' bắt đầu bởi tuan11nguyen, 16/1/17.

 1. tuan11nguyen Thành Viên Mới

  Bài học giới thiệu về các toán tử trong php - bài học toán tử gán trên php
  Ở bài trước tôi đã chỉ dẫn các bạn cài đặt và chạy ứng dụng PHP căn bản đầu tiên , bữa nay chúng ta sẽ đi sâu về các biến , các hằng và các toán tử của PHP nó như thế nào.

  Bài viết này và tất cả các bài viết về sau , Tôi sẽ không quá chú trọng vào thuyết lí vì thuyết lí sẽ rất là nhiều mà chúng ta chẳng thể nhớ hết được , vì thế tôi khuyên các bạn mới học chỉ cần nắm được các phần trọng tâm của vấn đề. Còn các phần thuyết lí khác các bạn có xác xuất tìm hiểu thêm khi chúng ta làm ứng dụng thực tiễn , nó sẽ giúp các bạn đỡ bị choáng ngợp với hàng mớ thuyết lí và nó sẽ làm các bạn nản khi tìm hiểu về PHP.

  chả hạn các bạn không nên nhớ cái phép % hoặc / trong PHP nó để làm chi , nếu cứ nhớ như vậy thì rất là máy móc và nhanh quên. Các bạn chỉ cần nhớ các phép toán tử căn bản trong PHP , nếu phép cộng " + " viết như thế nào , phép trừ " - " nhân " * " chia " / " nó như thế nào... Hồi chúng ta làm project cụ thể khi không nhớ phép toán nào các bạn dùng google để tìm kiếm , nó sẽ giúp các bạn nhớ rất lâu.

  Ở bài này tôi chỉ cần các bạn nhớ được Biến là gì , cách viết nó như thế nào là hợp thức , khái niệm về Hằng và cách định nghĩa cho một Hằng và một đôi phép toán , toán tử quan yếu trong PHP


  1. Biến trong PHP

  Trong PHP biến được ký hiệu bởi dấu " $ " đi sông là các ký tự bao gồm các chữ cái thường ( a - z ) in hoa ( A - Z ) và các chữ số ( 0 - 9 ) và dấu " gạch dưới " ( _ ) .

  - Biến bắt đầu bằng dấu " $ " sau thời gian ấy là các ký tự chữ cái hoặc dấu gạch dưới
  - Biến không được viết cách
  - Biến không được bắt đầu bằng chữ số

  nếu :
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

  $name = "phpandmysql.net"; // kiểu chuỗi
  $Name = 123; // kiểu số nguyên
  $num12 = 1.2; // kiểu số thực
  $_bien = "giá trị";
  $12name = 10; // biến không được bắt đầu bằng chữ số
  a = "10"; // biến phải có dấu $ ở trước
  ?>

  - chú ý : Trong PHP phân biệt chữ in hoa và in năng , biến $a và $A là hai biến hoàn toán khác nhau

  2. Hằng trong PHP

  Trong PHP có hai loại hằng , hằng có sẵn trong PHP và hằng do chúng ta tự định nghĩa

  - Hằng có sẵn trong PHP , nếu như

  1
  2
  3
  4
  5

  TRUE , FALSE ; // đáng được coi trọng ứng với là 1 và 0
  PHP_VERSION ; // cho biết version PHP trong server của bạn
  PHP_OS ; // cho biết server của bạn là linux hay window
  ?>
  Và rất nhiều các hằng khác như E_ERROR , E_WARNING.........

  - Hằng do chúng ta định nghĩa , để định nghĩa hằng chúng ta dùng kiến trúc sau :
  1
  2
  3
  4

  define( "NAME" , "PHPANDMYSQL.NET" ); // định nghĩa hằng có tên là NAME
  echo NAME; // xuất ra màn hình "PHPANDMYSQL.NET"
  ?>

  3. Toán tử trong PHP

  a. Toán tử gán : rõ ràng ngay trong khi ta gán giá trị cho 1 biến , nếu
  1
  2
  3
  4

  $name = "haanhdon"; // Gán giá trị "haanhdon" cho bien $name
  $number = 10 ; // gán giá trị 10 cho biến $number
  ?>
  b. Toán tử số học : là các phép toán căn bản mà các bạn hay thấy như cộng , trừ , nhân , chia...

  Tên Ký hiệu mô tả nếu
  Phép cộng + Cộng hai số hạng $a + $b
  Phép trừ - Trừ hai số hạng $a - $b
  Phép nhân * Nhân hai số hạng $a * b
  Phép chia / Chia hai số hạng $a / $b
  Phép chia lấy dư % Chi lấy dư 5 % 2 = 1

  c. Toán tử so sánh : các phép toán logic như so sánh bằng , lớn hơn hoặc nhỏ hơn...

  Tên Ký hiệu mô tả nếu
  So sánh bằng == Hai số hạng bằng nhau $a == $b
  So sánh khác != Hai số hạng khác nhau $a != $b
  So sánh lớn hơn > So sánh lớn hơn $a > b
  So sánh nhỏ hơn < so="" sánh="" nhỏ="" hơn="" $a="">< $b="">
  Lớn hơn hoặc bằng >= Lớn hơn hoặc bằng $a >= $b
  Nhỏ hơn hoặc bằng <= nhỏ="" hơn="" hoặc="" bằng="" $a=""><= $b="">


  Ví dụ : Toán tử số học
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  // Toán tử số học
  $a = 5;
  $b = 10;
  $c = $a + $b;
  $d = $a * $b;
  echo "Tổng $a và $b : ".$c."
  ";
  echo "Tích $a và $b : ".$d;

  ?>
  Ví dụ : Toán tử so sánh
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10

  // Toán tử so sánh
  $a = 5;
  $b = 10;
  if( $a > $b )
  echo "$a lớn hơn $b";
  else
  echo "$a nhỏ hơn $b";

  ?>
  Các bạn muốn tìm hiểu về học android cơ bản xem tại đây.
  d. Toán tử logic

  Toán tử logic là tổ hợp các giá trị boolean có kết quả trả về là TRUE hoặc FALSE

  Tên Ký hiệu mô tả nếu
  Phép và && hoặc and Cả 2 vế phải toại nguyện hoàn cảnh $a > $b && $a > $c
  Phép hoặc || hoặc or Một trong 2 toại nguyện hoàn cảnh là được $a > $b || $a < $c="">
  sự cần thiết của cái gì ! sự cần thiết của cái gì 1 hoàn cảnh , giá trị nào đó $a != b

  nếu :
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12

  // Toán tử logic
  $diem = 7;

  if( $diem <= 5="" )="">
  echo "Bạn dọc dốt quá!";
  elseif( $diem > 5 && $diem <= 8="" )="">
  echo "Bạn học rất khá!";
  else
  echo "Bạn học rất giỏi";

  ?>

  Chúc các bạn Học hỏi tốt.

  Các bạn có xác xuất xem thêm các bài hoc lap trinh web khác tại đây.
   
   
 2. Bình Luận Bằng Facebook

 3. tan0541996

  tan0541996 Thành Viên Mới

  cám ơn đã chia sẽ
   
 4. quantri123

  quantri123 Thành Viên Mới