Sửa lỗi library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php on line 333

Thảo luận trong 'Hướng Dẫn' bắt đầu bởi TechBuba, 13/5/15.

 1. TechBuba Nhà Báo (Báo Đời)

  Hôm nay tình cờ vào Forum thì phát hiện ra lỗi library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php on line 333. Với những dòng thông báo nhứ sau:
  An exception occurred: No such file or directory in /home/iforum/domains/vforum.info/public_html/library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php on line 333
  1. Zend_Db_Adapter_Mysqli->_connect() in Zend/Db/Adapter/Abstract.php at line 315
  2. Zend_Db_Adapter_Abstract->getConnection() in XenForo/Application.php at line 727
  3. XenForo_Application->loadDb()
  4. call_user_func_array() in XenForo/Application.php at line 970
  5. XenForo_Application->lazyLoad() in XenForo/Application.php at line 1001
  6. XenForo_Application::get() in XenForo/Application.php at line 1571
  7. XenForo_Application::getDb() in XenForo/Model.php at line 161
  8. XenForo_Model->_getDb() in XenForo/Model/DataRegistry.php at line 138
  9. XenForo_Model_DataRegistry->_getMultiFromDb() in XenForo/Model/DataRegistry.php at line 97
  10. XenForo_Model_DataRegistry->getMulti() in XenForo/Dependencies/Abstract.php at line 147
  11. XenForo_Dependencies_Abstract->preLoadData() in XenForo/FrontController.php at line 127
  12. XenForo_FrontController->run() in /home/iforum/domains/vforum.info/public_html/admin.php at line 13
  Sau một hồi tìm hiểu thì là do lỗi kết nôi đến MySQL có sự cố nên đã gây tra lỗi trên thông. Nếu bạn đang sử dụng hosting thì nên liên hệ nhà cung cấp để sử lý. Nếu dùng VPS thử restart MySQL nếu vẫn không được nên không phục lại những thay đổi gần đây hoặc liên hệ nhà cung cấp.
   
   
 2. Bình Luận Bằng Facebook