URL không dấu cho XenForo

Thảo luận trong 'Hướng Dẫn' bắt đầu bởi CNTT, 3/5/14.

 1. CNTT Đời cơ bản là buồn

  Bạn đang làm diễn đàn bằng xenforo URL có dấu không tốt cho seo sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh sửa URL không dấu cho xenforo

  [​IMG]
  Bước 1: url khong dau cho xenforo
  Để chỉnh sửa bạn cần có một công cụ đọc file PHP khuyến cáo các bạn nên sử dụng Notepad++ gọn nhẹ và nhẹ :D

  Bước 2: url khong dau cho xenforo
  Mở file /library/XenForo/Link.php, trên thanh menu của Notepad++, các bạn chỉnh Encoding => Encode in UTF-8 without BOM

  Bước 3: url khong dau cho xenforo
  Tìm đến dòng có nội dung sau (từ dòng 674->677)


  PHP:
  if ($romanize)
          {
              
  $title utf8_romanize(utf8_deaccent($title));
          }
  Bước 4: url khong dau cho xenforo
  Thêm đoạn code này vào bên dưới


  PHP:
   $aPattern = array (
              
  "a" => "á|à|ạ|ả|ã|ă|ắ|ằ|ặ|ẳ|ẵ|â|ấ|ầ|ậ|ẩ|ẫ|Á|À|Ạ|Ả|Ã|Ă|Ắ|Ằ|Ặ|Ẳ|Ẵ|Â|Ấ|Ầ|Ậ|Ẩ|Ẫ",
              
  "o" => "ó|ò|ọ|ỏ|õ|ô|ố|ồ|ộ|ổ|ỗ|ơ|ớ|ờ|ợ|ở|ỡ|Ó|Ò|Ọ|Ỏ|Õ|Ô|Ố|Ồ|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ớ|Ờ|Ợ|Ở|Ỡ",
              
  "e" => "é|è|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ế|ề|ệ|ể|ễ|É|È|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ế|Ề|Ệ|Ể|Ễ",
              
  "u" => "ú|ù|ụ|ủ|ũ|ư|ứ|ừ|ự|ử|ữ|Ú|Ù|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ứ|Ừ|Ự|Ử|Ữ",
              
  "i" => "í|ì|ị|ỉ|ĩ|Í|Ì|Ị|Ỉ|Ĩ",
              
  "y" => "ý|ỳ|ỵ|ỷ|ỹ|Ý|Ỳ|Ỵ|Ỷ|Ỹ",
              
  "d" => "đ|Đ",
          );
  while(list(
  $key,$value) = each($aPattern))
  {
             
  $title = @ereg_replace($value$key$title);}  
   
  AC_Khanh01 thích bài này.
   
 2. Bình Luận Bằng Facebook