Ví dụ của vòng lặp hiển thị sản phẩm trong woocommerce

Thảo luận trong 'Hướng dẫn' bắt đầu bởi Support Forum, 6/10/15.

 1. Support Forum Thành Viên Mới

  Nhiều bạn muốn làm trang bán hàng sử dụng woocommerce thì ví dụ hiển thị sản phẩm trong woocommerce đơn giản sau đây có thể giúp bạn dễ hình dung về cách hiển thị sản phẩm trong woocommerce.

  PHP:
  <ul class="products">
          <?php
                  $args 
  = array(
                          
  'post_type' => 'product',
                          
  'posts_per_page' => 12
                          
  );
                  
  $loop = new WP_Query$args );
                  if ( 
  $loop->have_posts() ) {
                          while ( 
  $loop->have_posts() ) : $loop->the_post();
                                  
  woocommerce_get_template_part'content''product' );
                          endwhile;
                  } else {
                          echo 
  __'No products found' );
                  }
                  
  wp_reset_postdata();
          
  ?>
  </ul><!--/.products-->
   
   
 2. Bình Luận Bằng Facebook