[Woocommerce] Hướng dẫn tự thêm sản phẩm vào giỏ mỗi khi khách truy cập vào

Thảo luận trong 'Hướng dẫn' bắt đầu bởi Support Forum, 5/10/15.

 1. Support Forum Thành Viên Mới

  Bạn đang muốn thêm mặt hàng mặt định vào giỏ hàng của khách mỗi khi truy cập vào trang Web mua hàng của bạn chỉ cần chép đoạn code sau thêm vào file function.php mà theme bạn đang sử dụng là được.

  Lưu ý: Thay số 1 trong đoạn code thành ID của sản phẩm mà bạn cần tự động thêm vào giỏ.

  PHP:
  /*
  * Add item to cart on visit
  */
  function add_product_to_cart() {
          if ( ! 
  is_admin() ) {
                  global 
  $woocommerce;
                  
  $product_id 1;
                  
  $found false;
                  
  //check if product already in cart
                  
  if ( sizeof$woocommerce->cart->get_cart() ) > ) {
                          foreach ( 
  $woocommerce->cart->get_cart() as $cart_item_key => $values ) {
                                  
  $_product $values['data'];
                                  if ( 
  $_product->id == $product_id )
                                          
  $found true;
                          }
                          
  // if product not found, add it
                          
  if ( ! $found )
                                  
  $woocommerce->cart->add_to_cart$product_id );
                  } else {
                          
  // if no products in cart, add it
                          
  $woocommerce->cart->add_to_cart$product_id );
                  }
          }
  }
  add_action'init''add_product_to_cart' );
   
   
 2. Bình Luận Bằng Facebook