[Woocommerce] Không cho hiển thị sản phẩm trong category nào đó ở trang Shop

Thảo luận trong 'Hướng dẫn' bắt đầu bởi Support Forum, 5/10/15.

 1. Support Forum Thành Viên Mới

  Bạn có một số một sản phẩm trong mục category nào không muốn cho nó hiện ra trang Shop. Với đoạn code sau bạn có thể không cho sản phẩm thuộc một category nào đó hiện ra trang Shop. Bạn chỉ cần chép đoạn code sau và dán vào file function.php của theme là được.

  Lưu ý: Bạn chú ý đến phần
  shoes là slug của category mình không muốn nó hiện ra ở trang Shop. Bạn có thể thêm nhiều slug của category theo mẫu:

  PHP:
  /**
  * Remove products from shop page by category
  *
  */
  function woo_custom_pre_get_posts_query$q ) {
          if ( ! 
  $q->is_main_query() ) return;
          if ( ! 
  $q->is_post_type_archive() ) return;
          if ( ! 
  is_admin() && is_shop() ) {
                  
  $q->set'tax_query', array(array(
                          
  'taxonomy' => 'product_cat',
                          
  'field' => 'slug',
                          
  'terms' => array( 'shoes' ), // Don't display products in the shoes category on the shop page
                          
  'operator' => 'NOT IN'
                  
  )));
          }
          
  remove_action'pre_get_posts''custom_pre_get_posts_query' );
  }
  add_action'pre_get_posts''woo_custom_pre_get_posts_query' );
   
   
 2. Bình Luận Bằng Facebook