WordPress Remove Top Level Admin Menu

Thảo luận trong 'Hướng dẫn' bắt đầu bởi TechBuba, 12/4/18.

 1. TechBuba Nhà Báo (Báo Đời)

  WordPress Remove Top Level Admin Menu

  PHP:
  <?php
  function wpmark_remove_posts_menu_item() {
     
      
  /* remove the sub menu item */
      
  remove_menu_page(
          
  'edit.php'// parent slug
      
  );
     
  }
  add_action'admin_menu''wpmark_remove_posts_menu_item' );
   
   
  : wordpress
 2. Bình Luận Bằng Facebook